Індустріальний район. Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №1 Дніпровської міської ради "ВІНОЧОК"
 
.

Відкритий доступ

                                                                      ЗАКОН УКРАЇНИ

                                                                          Про освіту
Стаття 30. Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти
1. Заклади освіти формують відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність та оприлюднюють таку інформацію. Доступ до такої інформації осіб з порушенням зору може забезпечуватися в різних формах та з урахуванням можливостей закладу освіти.
2. Заклади освіти, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності, зобов’язані забезпечувати на своїх веб-сайтах (у разі їх відсутності - на веб-сайтах своїх засновників) відкритий доступ до такої інформації та документів:
· статут закладу освіти;
· ліцензії на провадження освітньої діяльності;
· сертифікати про акредитацію освітніх програм, сертифікат про інституційну акредитацію закладу вищої освіти;
· структура та органи управління закладу освіти;
· кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами;
· освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою;
· територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником (для закладів дошкільної та загальної середньої освіти);
· ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти;
· мова (мови) освітнього процесу;
· наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення);
· матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами);
· напрями наукової та/або мистецької діяльності (для закладів вищої освіти);
· наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання;
· результати моніторингу якості освіти;
· річний звіт про діяльність закладу освіти;
· правила прийому до закладу освіти;
· умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами;
· розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти;
· перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати;
· інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства.