Індустріальний район. Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №1 Дніпровської міської ради "ВІНОЧОК"
 
.

Річний звіт про діяльність закладу освіти

ЗВІТ директора

Комунального закладу дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №1 перед педагогічним колективом та громадськістю за 2020-2021н.р. ( 23 червня 2021 року)

Присутні: 42 осіб – працівники закладу, представники батьківської громадськості.

Мета: Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

Завдання звітування:

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління освітнім закладом.

2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління освітнім закладом.

Даний звіт розроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 № 178, та ґрунтується на «Положенні про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю».

Адміністрація та колектив Комунального закладу дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №1 в своїй діяльності керуються:

• Конституцією України;

• Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства»,

• Основами законодавства України про охорону здоров’я;

• Положенням про дошкільний навчальний заклад,

• наказами та рекомендаціями Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України;

• власним Статутом;

• а також, відповідно Програми розвитку та річного плану роботи.

Діяльність ЗДО була спрямована на реалізацію наступних освітніх завдань:

1. Продовжувати використовувати інноваційні освітні технології при створенні психо-емоційного комфорту дитини дошкільного віку.

2. Застосовувати театралізовану діяльність як засіб удосконалювання комунікативно-мовленнєвої компетентності дитини дошкільного віку.

3. Продовжувати інтеграцію LEGO-технологій в освітній процес закладу дошкільної освіти.

Освітній процес здійснюється за Комплексною освітньою програмою «Дитина в дошкільні роки», Програмою розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку від 3 до 7 років «Віконечко» та Програмою розвитку дітей від пренатального періоду до трьох років «Оберіг», відповідно до вимог нової редакції Базового компонента дошкільної освіти в Україні.

Результати методичної роботи

Головною метою діяльності закладу дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 1 ДМР є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та

оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 1 ДМР організовував освітній процес за такими пріоритетними напрямками:

· Реалізація державної політики в галузі освіти: забезпечення наступності та якості дошкільної освіти відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти;

· Збереження та зміцнення фізичного, психічного та духовного здоров’я дитини;

· Актуалізація питань безпеки життєдіяльності;

· Формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду;

· Інтеграція родинного та суспільного виховання;

· Забезпечення корекційної спрямованості освітнього процесу, профілактичні виявлення дітей з порушеннями мови, психологічного розвитку;

· Здійснення індивідуально-диференційного підходу до кожної дитини.

До виконання цих завдань вихователі підійшли творчо: розробляли та проводили з дітьми освітню діяльність за вимогами чинної програми та з використанням інноваційних технологій, елементів методики М.Монтессорі, методики Л.Г.Петерсона, методики «Шість цеглинок», психокорекції, психоемоційних гімнастик. Особливу увагу приділяли мовленнєвому та соціально-емоційному розвитку дітей.

Третій рік поспіль групи старшого дошкільного віку приймають участь у «Всеукраїнському занятті доброти про гуманне та відповідальне ставлення до тварин», що проходить у березні місяці, та отримують електронний сертифікат. У 2021 році це були групи №№ 2, 5, 8 та 11 «Світлячок», «Зайченятко», «Дзвіночки» та «Барвінок».

З метою вирішення основних завдань було проведено 100 % із запланованих заходів, які були більш реальні, розраховані на можливості педагогічного колективу, забезпечували взаємодію адміністрації й педагогів.

Методична робота з педагогами у 2020-2021 навчальному році була спрямована на підвищення їх професійного рівня.

Одна з форм підвищення рівня креативності та педагогічної майстерності педагогів є педрада. Проведені педради відзначались актуальністю, науковістю, педагогічною доцільністю тематики та інноваційним підходом до їх проведення через використання інтерактивних форм та методів роботи. Так, цікаво та змістовно були проведені педради з таких тем:

Ø Навчання через гру (листопад);

Ø Театралізована діяльність – дієвий засіб розвитку соціально-комунікативної компетенції дітей дошкільного віку (лютий);

Ø Емоційний комфорт дитини дошкільного віку (травень).

Під час їх проведення були використані різноманітні інтерактивні форми та методи роботи (ділові ігри, ігрові та психологічні вправи, робота в мікрогрупах, електронні презентації, моделювання, психолого-педагогічне проектування, анкетування тощо), що сприяло розвитку творчої думки кожного педагога.

Особливо ефективними та змістовними були наступні семінари, інформаційно-методичні години та консультації:

· Хто насправді не вміє грати: діти чи педагоги

· Як навчання на основі ігор розвиває навички 21-го століття

· Майстер-клас від музичного керівника «Елементи Орф-педагогіки у щоденній роботі з дітьми»

· Чарівний світ SandPlay

В 2020-2021 навчальному році колектив садочка продовжив активне використання ЛЕГО в рамках проекту програми «Сприяння освіти», як невід'ємного чинника у формуванні компетентнісної особистості. Діти залюбки використовують ЛЕГО у вільній грі та з цікавістю використовують методику «Шість цеглинок» в освітній діяльності.

Протягом усього навчального року всі учасники освітнього процесу (діти, вихователі, батьки, співробітники) садочка, як учасники проекту «Сприяння освіті», в рамках Всеукраїнського фестивалю гри, навчання і натхнення Play Fest 2021 працювали над загальним проектом «КНИГА, ЩО ОЖИВАЄ…». І як результат наших зусиль – нагородження Дипломом за перемогу в номінації «Творці історій, що оживають».

В ЗДО створенні всі належні умови для фізичного виховання дошкільників, але згідно штатного розпису посада інструктора з фізкультури залишена тільки у двох групах: спеціалізованій та логопедичній. Вихователі впродовж навчального року проводили музичні та фізкультурні заняття з малюками, згідно з орієнтовної сітки занять та згідно допустимого навантаження, в межах своєї компетенції: щоденна ранкова гімнастика, заняття, спортивні розваги, свята, Дні здоров’я, гімнастика пробудження після сну, фізкультхвилинки та фізкультпаузи під час занять. Значна увага приділялася проведенню загартовуючих та оздоровчих заходів: ходьба по доріжці «Здоров’я», миття рук та вмивання прохолодною водою, гімнастика пробудження, пальчикові ігри.

Результати управлінської діяльності

Впродовж навчального року адміністрація закладу працювала над реалізацією завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту» та забезпеченням належного рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту та обсягу. Найважливішим засобом ефективної організації життєдіяльності ЗДО був контроль з боку директора та вихователя-методиста за станом розвитку, виховання та навчання дітей дошкільного віку та станом інших аспектів життєдіяльності закладу, станом організації харчування, медичного обслуговування дітей.

Велика увага приділялась забезпеченню дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників.

Впродовж року плідно працювала Рада закладу. На засіданнях Ради розглядались питання поліпшення умов здобуття дітьми дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення й використання позабюджетних коштів закладу, вносились пропозиції, погоджувались зміст та форми роботи з батьками.

Увага колективу постійно спрямовувалась на створення належних умов для гармонійного повноцінного розвитку, безпечного та комфортного перебування дітей у дитячому садку.

Предметно-розвивальне середовище в групах організовано як різноманітні осередки діяльності:

ü сенсорного розвитку та конструктивної діяльності;

ü живої природи;

ü самостійної художньої діяльності;

ü куточок чергування;

ü національний куточок;

ü батьківський куточок;

ü виставки дитячих творчих робіт.

В них розміщено обладнання для стимуляції розвитку дітей з урахуванням їх потреб, інтересів та здібностей. Обладнання ігрових куточків відповідають «Примірний перелік ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти» затвердженого наказом МОН від 19.12.2017 р. № 1633.

Під час організації роботи з дітьми в освітньому закладі значна увага приділяється соціальному захисту дітей. Робота з даного питання ведеться відповідно до вимог Закону України «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства». У закладі ведеться облік та складені списки дітей пільгового контингенту. Всього на обліку знаходиться 70 дітей пільгових категорій, а саме: діти з багатодітних сімей - 14, діти з сімей Чорнобильців – 1, діти переселенці з інших регіонів – 25, діти, батьки яких безпосередньо приймали участь в АТО – 25, діти з інвалідністю – 2, діти, що знаходяться під опікою - 3.

У закладі дошкільної освіти функціонує офіційний сайт, робота з яким ґрунтується на підставі розробленого та затвердженого положення про його існування та функціонування. На сайті розміщена інформація, яка дає можливість ознайомити батьків, громадськість з діяльністю КЗДО, оприлюднити результати роботи.

Організація харчування

Невід’ємною частиною збереження здоров’я дітей є раціональне харчування, яке отримують діти у дошкільному навчальному закладі. У звꞌязку із запровадженням змін в організації харчування у закладах освіти шляхом закупівлі послуг із харчування на умовах аутсорсингу, з березня 2018 року послугу щодо харчування дітей дошкільного віку в ДНЗ № 1 надає ТОВ «Контракт Продрезерв 5»

Вартість триразового харчування на день для батьків становить 41% від загальної суми:

- для груп раннього віку – 17 грн.07 коп.;

-для дошкільних груп – 25 грн.91 коп.

Решта суми (59 %) сплачується за рахунок місцевого бюджету.

Від сплати за харчування дитини звільнилися (після надання необхідного пакету документів, які засвідчують право на пільги): малозабезпечені родини; діти-сироти; діти з інвалідністю; діти, безпосередніх учасників АТО; діти внутрішньо переміщених осіб; діти, постраждалих від ЧАЕС; діти, що відвідують спеціалізовані групи.

На 50% сплати за харчування дитини звільнилися багатодітні родини (після надання необхідного пакету документів, які засвідчують право на пільги).

Дієтичним харчуванням діти забезпечуються на підставі медичних рекомендацій лікаря.

Кожного дня в ЗДО вивішується меню, яке підписано керівником закладу та надсилається у батьківські Viber групи. Постійно контролюється, як в закладі дотримуються графіку видачі їжі, режиму і норм харчування відповідно до віку дітей.

Впродовж дня всі вихованці освітнього закладу забезпечені кип’яченою водою, яка береться на харчоблоці, замінюється в групах за необхідністю, але не рідше ніж раз на добу.

У закладі забезпечено щоденне виконання протиепідемічних заходів щодо запобігання спалахів гострої респіраторної хвороби COVID-19, гострих кишкових інфекцій і харчових отруєнь.

Аналіз виконання вимог санітарно-гігієнічних правил на харчоблоці показав, що харчоблок забезпечений миючими і засобами чистки, весь посуд відповідає санітарно-гігієнічним вимогам, промаркований, не пошкоджений. На харчоблоці дотримувались графіків генерального і поточного прибирання. Кількість та стан посуду харчоблоку відповідає санітарно-гігієнічним вимогам, використовується за призначенням.

В цьому навчальному році ставка медичної сестри старшої залишалась вакантна, тому адміністрація садочка проводила системну роботу щодо профілактики ГКІ, гострої респіраторної хвороби COVID-19 і харчових отруєнь, вела санітарно-просвітницьку робота з працівниками закладу та батьками.

Аналіз господарської діяльності

У закладі створено умови для безпечного проведення освітнього процесу та праці співробітників. У наявності вся нормативна база з охорони праці та пожежної безпеки. Необхідна ділова документація ведеться відповідно до вимог «Положення про навчання та інструктаж з охорони праці», все обладнання знаходиться у задовільному стані.

Заклад дошкільної освіти розміщений на відокремленій ділянці, територія закладу має огорожу й захисну смугу по всьому периметру з одного ряду зелених насаджень.

Кожна група розташована на окремому майданчику, який має тіньові навіси для захисту від сонця й опадів, відкриту та затінену частини. Майданчики для дітей раннього віку розміщуються ізольовано в безпосередній близькості від виходу цих груп. Устаткування на ділянках відповідає зросту і віку дітей, надійно і міцно закріплено, поверхня устаткування не має гострих виступаючих поверхонь, болтів.

На території закладу розміщені: спортивний майданчик для груп раннього та дошкільного віку, господарчий майданчик тощо. Обладнання майданчиків підтримується у належному стані, безпечне у використанні, про що свідчать акти обстеження, що підписуються на початку навчального року та один раз на квартал перевіряються встановленою комісією. Озеленення доглядається, ігрове обладнання фарбується, утримується в належному безпечному стані.

Прибирання майданчиків і всієї території закладу здійснюється щоденно. За потребою здійснюється викос трави, обрізка кущів, сушнику.

Групові осередки для дітей дошкільного віку розташовуються як на першому, так і другому поверхах і мають окремий вхід. До складу групових кімнат для дітей дошкільного віку входять роздягальня, ігрова, спальня, туалет.

У закладі є музична зала, фізкультурна зала, кабінети: психологічний, методичний, медичний, фізіотерапевтичний. Інтер’єр та обладнання яких відповідають сучасним вимогам.

Будівля закладу та територія знаходиться під охороною, про що укладено відповідну угоду між батьківською громадою та охоронною фірмою.

Плануються та реалізуються заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази закладу переважно за рахунок благодійної батьківської допомоги (Додається фінансовий звіт за 2020-2021н.р.)

Заходи, передбачені планом, зі збереження та зміцнення матеріальної бази виконані майже стовідсотково.

Дякуємо за увагу та співпрацю!

 

ЗВІТ

завідувача КЗО «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 1 комбінованого типу» Дніпровської міської ради перед педагогічним колективом та громадськістю за 2019-2020н.р. ( 12 червня 2020 року)

Присутні: 47 осіб – працівники закладу, представники батьківської громадськості.

Мета: Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

Завдання звітування:

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.

2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

Даний звіт розроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 № 178, та ґрунтується на «Положенні про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю».

Адміністрація та колектив «Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 1 комбінованого типу» в своїй діяльності керуються:

• Конституцією України;

• Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства»,

• Основами законодавства України про охорону здоров’я;

• Положенням про дошкільний навчальний заклад,

• наказами та рекомендаціями Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України;

• власним Статутом;

• а також, відповідно Програми розвитку та річного плану роботи.

Діяльність дошкільного навчального закладу була спрямована на реалізацію наступних освітніх завдань:

1.Використання інноваційних освітніх технологій при створенні психо-емоційного комфорту дитини дошкільного віку.

2.Застосування дидактичної гри як засобу удосконалювання комунікативно-мовленнєвої компетентності дитини.

3.Продовження інтеграції LEGO-технологій в освітній процес закладу дошкільної освіти.

Освітній процес здійснюється за Комплексною освітньою програмою «Дитина в дошкільні роки», Програмою розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку від 3 до 7 років «Віконечко» та Програмою розвитку дітей від пренатального періоду до трьох років «Оберіг», відповідно до вимог нової редакції Базового компонента дошкільної освіти в Україні.

Результати методичної роботи

Головною метою діяльності дошкільного навчального закладу (ясла- садок) № 1 є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 1 організовував освітній процес за такими пріоритетними напрямками:

· Реалізація державної політики в галузі освіти: забезпечення наступності та якості дошкільної освіти відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти;

· Збереження та зміцнення фізичного, психічного та духовного здоров’я дитини;

· Актуалізація питань безпеки життєдіяльності;

· Формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду;

· Інтеграція родинного та суспільного виховання;

· Забезпечення корекційної спрямованості освітнього процесу, профілактичні виявлення дітей з порушеннями мови, психологічного розвитку;

· Здійснення індивідуально-диференційного підходу до кожної дитини.

До виконання цих завдань вихователі підійшли творчо: розробляли та проводили з дітьми освітню діяльність за вимогами чинної програми та з використанням інноваційних технологій, елементів методики М.Монтессорі, методики Л.Г.Петерсона, методики «Шість цеглинок», психокорекції, психоемоційних гімнастик. Особливу увагу приділяли мовленнєвому та соціально-емоційному розвитку дітей.

У вересні 2019 року під керівництвом Нор Ірини Олександрівни - керівник гуртка «Петриківський Дивоцвіт», вихованці садочка вдруге прийняли участь у Всеукраїнському благодійному фестивалі «Мама + Я», який проходив у місті Дніпро.

Другий рік поспіль групи старшого дошкільного віку приймають участь у «Всеукраїнському занятті доброти про гуманне та відповідальне ставлення до тварин», що проходить у березні місяці, та отримують електронний сертифікат. У 2020 році це були групи №№ 3, 4 «Калинка» та «Ромашка», а також долучилась логопедична група № 7 «Пролісок».

З метою вирішення основних завдань, було проведено 50 % із запланованих заходів, які були більш реальні, розраховані на можливості педагогічного колективу, забезпечували взаємодію адміністрації й педагогів. Свої корективи вніс карантин, що був запроваджений на всій території України з 12 березня 2020 року відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 «Про запобіганню поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-Cov-2» та наказу Міністерства освіти і науки України від 16 березня 2020 року № 406.

Тому з 30 березня 2020 року наказом керівника дошкільного навчального закладу від 30.03.2020 № 96-к/тр «Про особливості організації освітнього процесу в дошкільному закладі під час карантину» педагогічним працівникам була запроваджена дистанційна (організаційно-методична) робота, яка внесла деякі корективи та забезпечила виконання річного плану та вимог освітньої програми, зокрема шляхом використання технологій дистанційного навчання, а також виконання іншої організаційно-педагогічної та методичної роботи.

Методична робота з педагогами у 2019-2020 навчальному році була спрямована на підвищення їх професійного рівня. Зростання педагогічної майстерності вихователів було обумовлене пошуком нового стилю, нових форм спілкування з дітьми та їх

батьками, один з одним, за допомогою таких форм роботи, як: засідання педагогічної ради, консультації, семінари, семінари-практикуми, круглі столи, колективні перегляди – саме вони сприяли розвитку творчості, ініціативи та були спрямовані на підвищення якості освітнього процесу, сприяли підвищенню професійної компетентності педагогів.

Одна з форм підвищення рівня креативності та педагогічної майстерності педагогів є педрада. Проведені педради відзначались актуальністю, науковістю, педагогічною доцільністю тематики та інноваційним підходом до їх проведення через використання інтерактивних форм та методів роботи. Так, цікаво та змістовно були проведені педради з таких тем:

Ø Дидактична гра – як засіб засвоєння знань дітьми дошкільного віку (листопад);

Ø Розвиток емоційного інтелекту як передумова розвитку інноваційної особистості (лютий);

Під час їх проведення були використані різноманітні інтерактивні форми та методи роботи (ділові ігри, ігрові та психологічні вправи, робота в мікрогрупах, електронні презентації, моделювання, психолого-педагогічне проектування, анкетування тощо), що сприяло розвитку творчої думки кожного педагога.

Ефективною формою методичної роботи стало проведення колективних переглядів занять та режимних моментів.

Протягом навчального року систематично проводились різноманітні форми інформаційно-консультаційної роботи з педагогами з різних питань організації освітньої діяльності згідно відповідних розділів річного плану. Особливо ефективними та змістовними були наступні семінари, інформаційно-методичні години та консультації:

· Порядок підвищення кваліфікації: вивчаємо за п’ять хвилин

· Вербальне насильство як загроза психологічному здоров’ю дитини

· Майстер-клас з розвитку мовлення дітей дошкільного віку за допомогою дидактично-ігрового посібника «Фартук з казками»

· Six bricks 2.0 для дошкільників

· Домедична допомога: як надають, а як треба.

Під час карантину педагоги садочка перейшли на дистанційну роботу, оволодівали сучасними комп’ютерними технологіями та освітніми платформами, новими формами роботи з батьками – онлайн.

Не дивлячись на те, що в 2019-2020 навчальному році в садочку були вакантні посади музичних керівників, забезпечувався організаційно-методичний супровід проведення свят, розваг, спрямованих на вивчення фольклору, національної культури й мистецтва.

Однією із форм зростання професійної компетентності педагога в нашому дошкільному закладі вважається самоосвіта, яка проявлялася в прагненні росту, самовдосконалення. Слід відмітити, що педагоги поглиблено працюють за індивідуальними темами, підвищуючи свій професійний рівень. Обрані педагогами теми є актуальними на сучасному етапі модернізації дошкільної освіти.

Педагоги застосовували різні форми самоосвіти, такі як:

· робота із книгами, періодичними виданнями, каталогами;

· робота в Інтернеті по знаходженню матеріалу з проблеми;

· вивчення і творче застосування досягнень перспективного педагогічного досвіду, впровадження інноваційних розробок.

Проводилась певна робота щодо підвищення іміджу ДНЗ: велась робота по створенню та наповненню сайту ДНЗ, в групах проводилися конкурси малюнків,

фотогазет, до кожного свята оновлювалась виставка дитячих та родинних робіт («Спогади про літо», «Що у осені в корзинці», «Святковий серпантин», «Різдвяні ЛЕГО-свята», «Весна іде, красу несе…», «Мудрість народної іграшки»)

Кількісно-якісний склад педагогічних працівників. Освітній рівень педагогів

№ з/п Категорія педпрацівників Всього педпра-цівників Освіта Базова вища (молодший спеціаліст) Неповна вища (бакалавр) Повна вища (спеціаліст)

1. Завідувач 1 1

2. Вихователь-методист 1 1

3. Вихователі 18 8 4 6

4. Музичні керівники 1 - 1

5. Вчитель-логопед 2 2

6 Вчитель-дефектолог 1 1

7. Практичний психолог 1 1

8. Інструктор з фізичного виховання - -

9. Керівник гуртка 1 1

26 9 5 12

 

 

Кваліфікаційний рівень педагогів

 

Всього педагог-гічних працівників Звання «Вихова-тель-методист» Спеціаліст вищої категорії Спеціаліст І категорії Спеціаліст ІІ категорії 11 тарифний розряд 10 тарифний розряд

26 2 3 0 3 12 8

Результати управлінської діяльності

Протягом навчального року адміністрація закладу працювала над реалізацією завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту» та забезпеченням належного рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту та обсягу. Ефективно здійснювалась управлінська діяльність завідувачем. Найважливішим засобом ефективної організації життєдіяльності ДНЗ був контроль з

боку завідувача та вихователя-методиста за станом розвитку, виховання та навчання дітей дошкільного віку та станом інших аспектів життєдіяльності закладу, станом організації харчування, медичного обслуговування дітей.

Велика увага приділялась забезпеченню дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників.

Протягом року плідно працювала Рада закладу. На засіданнях Ради розглядались питання поліпшення умов здобуття дітьми дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення й використання позабюджетних коштів закладу, вносились пропозиції, погоджувались зміст та форми роботи з батьками.

Предметно-розвивальне середовище в групах організовано як різноманітні осередки діяльності, де розміщено обладнання для стимуляції розвитку дітей з урахуванням їх потреб, інтересів та здібностей. Обладнання розраховано на практичну діяльність дитини, її побут, щоб поступово готувати її до життя, зміцнювати психічне та фізичне здоров’я. Весь ігровий матеріал підібраний відповідно до віку дітей та їх особливостей. Обладнання ігрових куточків відповідають «Примірний перелік ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти» затвердженого наказом МОН від 19.12.2017 р. № 1633.

Результати роботи щодо організації безпеки життєдіяльності усіх учасників освітньо-виховного процесу

Згідно ст. 23 Закону України «Про освіту», на підставі Законів України «Про цивільний захист», «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру», «Про охорону праці», «Про пожежну безпеку», «Про дорожній рух», «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» та інших інструктивних документів в галузі освіти дошкільний заклад забезпечує право дитини на охорону здоров’я, здоровий спосіб життя через створення умов для безпечної життєдіяльності дітей.

Основними формами роботи з питань ОБЖД були тематичні заняття, бесіди, уроки практичного життя, ігри-змагання, ігри-вікторини, тренінги, дидактичні ігри, пошуково-дослідницька діяльність, моделювання ситуацій, робота з наочністю. В листопаді та у квітні місяці в закладі проводилися «Тижні безпеки». Використовуючи демонстраційні матеріали «Уроки безпеки: як уникнути неприємностей», «Уроки доброти», вихователі навчали дітей правилам особистої безпеки, дорожнього руху, протипожежної, цивільного захисту, умінню користуватися пішохідним переходом, мати знання про поведінку в транспорті та на дорозі, дотримуватись правил користування гострими, ріжучими та гарячими предметами, мати елементарні знання з ЦЗ, як наслідок спілкування з незнайомцями, володіти навичками практичної життєдіяльності і т.д.

З педагогічним колективом проводились практичні заняття з евакуації дітей та працівників, тренінги з формування основ компетентності безпечної життєдіяльності у дошкільників.

Запрошені представники патрульної служби Національної поліції України та представники пожежно-рятувальних підрозділів в Дніпропетровській області, які познайомили дітей з особливостями своєї професії та провели ігри із знання правил поводження на вулиці, під час ігор біля проїжджої частини, та нагадали дітям про обережність, що сірники це не іграшка.

У відповідності до вимог велась документація дошкільного закладу, систематизована нормативно-правова база з даного питання.

КП «БІО» було проведена перезарядка 56 вогнегасників та здійснене технічне обслуговування пожежних рукавів та кранкомплектів.

За рахунок благодійної батьківської допомоги були придбані 4 плани евакуації на фотолюмінісцентній основі, відповідно припису ДСНС. Пошиті ватно-марлеві пов’язки для дошкільників у кількості 300 шт. З метою запобігання травматизму, сходи ганків були обладнанні гумовою безпечною системою.

Організація харчування

Невід’ємною частиною збереження здоров’я дітей є раціональне харчування, яке отримують діти у дошкільному навчальному закладі. У звꞌязку із запровадженням змін в організації харчування у закладах освіти шляхом закупівлі послуг із харчування на умовах аутсорсингу, з березня 2018 року послугу щодо харчування дітей дошкільного віку в ДНЗ № 1 надає ТОВ «Контракт Продрезерв 5»

Вартість триразового харчування на день для батьків становить 41% від загальної суми:

- Для груп раннього віку – 13 грн.53 коп.;

- Для дошкільних груп – 21 грн.81 коп.

Решта суми (59 %) сплачується за рахунок місцевого бюджету.

Від сплати за харчування дитини звільнилися (після надання необхідного пакету документів, які засвідчують право на пільги): малозабезпечені родини; діти-сироти; діти з інвалідністю; діти, безпосередніх учасників АТО; діти внутрішньо переміщених осіб; діти, постраждалих від ЧАЕС; діти, що відвідують спеціалізовані групи.

На 50% сплати за харчування дитини звільнилися багатодітні родини (після надання необхідного пакету документів, які засвідчують право на пільги).

Дієтичним харчуванням діти забезпечуються на підставі медичних рекомендацій лікаря.

Кожного дня в ДНЗ вивішується меню, яке підписано керівником закладу. Завідувач постійно контролює, як в ДНЗ дотримуються графіку видачі їжі, режиму і норм харчування відповідно до віку дітей.

Протягом дня всі вихованці дошкільного закладу забезпечені кип’яченою водою, яка береться на харчоблоці, замінюється в групах за необхідністю, але не ріже ніж раз на добу.

У дошкільному закладі забезпечено щоденне виконання протиепідемічних заходів щодо запобігання спалахів гострих кишкових інфекцій і харчових отруєнь.

Аналіз виконання вимог санітарно-гігієнічних правил на харчоблоці показав, що харчоблок забезпечений миючими і засобами чистки, весь посуд відповідає санітарно-гігієнічним вимогам, промаркований, не пошкоджений. На харчоблоці дотримувались графіків генерального і поточного прибирання. Кількість та стан посуду харчоблоку відповідає санітарно-гігієнічним вимогам, використовується за призначенням.

В цьому навчальному році ставка медичної сестри старшої залишалась вакантна, тому адміністрація садочка проводила системну роботу щодо профілактики ГКІ і харчових отруєнь, вела санітарно-просвітницьку робота з працівниками закладу та батьками.

Аналіз господарської діяльності

У закладі створено умови для безпечного проведення освітнього процесу та праці співробітників. У наявності вся нормативна база з охорони праці та пожежної безпеки. Необхідна ділова документація ведеться відповідно до вимог «Положення про навчання та інструктаж з охорони праці», все обладнання знаходиться у задовільному стані.

Дошкільний навчальний заклад розміщений на відокремленій ділянці, територія закладу має огорожу й захисну смугу по всьому периметру з одного ряду зелених насаджень.

Кожна група розташована на окремому майданчику, який має тіньові навіси для захисту від сонця й опадів, відкриту та затінену частини. Майданчики для дітей раннього віку розміщуються ізольовано в безпосередній близькості від виходу цих груп. Устаткування на ділянках відповідає зросту і віку дітей, надійно і міцно закріплено, поверхня устаткування не має гострих виступаючих поверхонь, болтів.

На території закладу розміщені: спортивний майданчик для груп раннього та дошкільного віку, господарчий майданчик тощо. Обладнання майданчиків підтримується у належному стані, безпечне у використанні, про що свідчать акти обстеження, що підписуються на початку навчального року та один раз на квартал перевіряються встановленою комісією. Прибирання майданчиків і всієї території дошкільного закладу здійснюється щоденно. За потребою здійснюється викос трави, обрізка кущів, сушнику.

Групові осередки для дітей дошкільного віку розташовуються як на першому, так і другому поверхах і мають окремий вхід. До складу групових кімнат для дітей дошкільного віку входять роздягальня, ігрова, спальня, туалет.

У дошкільному навчальному закладі є музична зала, фізкультурна зала, кабінети: психологічний, методичний, медичний, фізіотерапевтичний. Інтер’єр та обладнання яких відповідають сучасним вимогам.

Будівля закладу та територія знаходиться під охороною, про що укладено відповідну угоду між батьківською громадою.

Плануються та реалізуються заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази закладу переважно за рахунок благодійної батьківської допомоги. Заходи, передбачені планом, зі збереження та зміцнення матеріальної бази виконані майже стовідсотково.

Дякуємо за увагу та співпрацю!

 

ЗВІТ
завідувача КЗО «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 1 комбінованого типу» Дніпровської міської ради
«Віночок»
Завгородньої Аліни Василівни

перед педагогічним колективом та громадськістю
( 29 травня 2018 року)

Присутні: 67 осіб – працівники закладу, представники батьківської громадськості та депутати  міської ради Максюта О.М., Барановський С.М. та помічник депутата Мусулезна Л.О.

Мета: Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

Завдання звітування:

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.

2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

Даний звіт розроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 № 178, та  ґрунтується на «Положенні про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю».

Адміністрація та колектив «Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 1 комбінованого типу» в своїй діяльності   керуються:

 • Конституцією України,
 • законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства»,
 • Основами законодавства України про охорону здоров’я,
 • Положенням про дошкільний навчальний заклад,
 •  наказами та рекомендаціями Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України,
 • власним Статутом.
 • а також, відповідно Програми розвитку та річного плану роботи.

Діяльність дошкільного навчального закладу спрямована на реалізацію  наступних освітніх завдань:

1.забезпечення наступності в реалізації завдань духовного та патріотичного виховання між дошкільною і початковою ланками освіти;

2.забезпечення якості дошкільної освіти відповідно до чинного законодавства про дошкільну освіту, вимог Базового компонента дошкільної освіти;

3.впровадження інформаційних технологій для активізації самостійної роботи дітей;

4.активізація комунікативно-мовленнєвого розвитку дошкільників;

5.удосконалення системи наставництва серед досвідчених та молодих педагогів;

6.актуалізація питань безпеки життєдіяльності серед дітей та дорослих;

7.популяризація обов’язкової дошкільної освіти для дітей 5-річного віку через різні форми її здобуття;

8.вдосконалення рівня діагностичної та корекційної роботи з дітьми;

9.здійснення індивідуально-диференційного підходу на заняттях з фізкультури.

Основні завдання на 2017–2018 н.р.

1.Активізувати роботу щодо створення психо-емоційного комфорту, як умови ефективної соціалізації дітей дошкільного віку

2.Підвищити обізнаність педагогів та родини щодо формування мовленнєвої компетентності дитини.

3.Розпочати активне ознайомлення та використання LEGO-проекту  в рамках  програми «Сприяння освіті», як невідємного чинника у формуванні компетентнісної особистості.

Безпосереднє керівництво дошкільним закладом здійснюється завідувачем, згідно  Статуту ДНЗ.  Маю вищу педагогічну освіту(магістр),спеціаліст вищої категорії, педагогічний стаж – 18 років, стаж на керівній посаді – 1 рік 5 міс., педагогічне звання «Старший вихователь»

Дошкільний навчальний заклад розташований за адресою:м. Дніпро, Лівобережний №, проспект Миру, 51-А.  Проектна потужність закладу – 12 груп на 220 дітей.

В навчальному році функціонувало 12 вікових груп: 4 – раннього віку;6 – дошкільного віку; 2 – спеціалізованих груп.

 В 2017 – 2018 н. р. в закладі виховувалося 310 дітей  дошкільного віку.

Групи комплектуються залежно від умов роботи закладу та віковими ознаками.

Педагогічними кадрами та обслуговуючим персоналом дошкільний заклад укомплектований  згідно зі штатним розписом, праця педагогів упорядкована відповідно до нормативних норм, передбачених колективним договором. Педагогічний склад: вихователь-методист – 1; вихователів – 23;практичний психолог – 1; керівник  гуртка – 1; музичних керівників – 2; інструктор з фізкультури– 1; логопедів– 2; вчитель-логопед– 2;вчитель-дефектолог– 1.

Планомірна та систематична робота з кадрами відповідає високому рівню. Згідно з перспективним та річним планами  закладу педагоги проходили курсову перепідготовку – Гаврилюк А.В., Маслій Л.П., Завгородня А.В. Та Ігнатенко І.А.,  відвідували   методичні семінари, практикуми методоб’єднання міста та  району. Вихователі Якименко Т.О., Лавриненко М.О. та Колодій К.О. продовжують здобувати вищу освіту.

Аналіз якісного складу та освітнього рівня педагогічних працівників дошкільного закладу дозволяють зробити висновок про можливість проведення навчально-виховного процесу на  високому рівні.

Педагогічна діяльність здійснюється відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення. План роботи схвалено педагогічною радою закладу, погоджено з управлінням освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

Планування роботи КЗО "ДНЗ № 1" ДМР здійснювалося відповідно до Інструктивно-методичних рекомендацій «Про організацію освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2016-2017 навчальному році» (Додаток до листа МОН України від 16.06.2016 № 1/9-315).

Навчально-методичною роботою опікується вихователем-методистом Спектор Ольгою Вікторівною. Спеціаліст І категорії має вищу педагогічну освіту, педагогічний стаж – 9 років.

Для забезпечення системного підходу до реалізації завдань дошкільної освіти в ДНЗ функціонує методичний кабінет, який є науково-методичним осередком для педагогів та батьків. Протягом 2017-2018н.р. кабінет поповнився наочно-дидактичними посібниками, науковою, навчально-методичною літературою, аудіо-записами. Під керівництвом вихователя–методиста Спектор О.В. педагогічний колектив має змогу здійснювати переорієнтацію всього освітньо-виховного процесу з навчального на розвивальний. Вихователі користуються сучасними науковими розробками, авторськими методиками, розробками занять, свят та розваг, матеріалами з досвіду роботи кращих педагогів, періодичними педагогічними виданнями.

Навчально-виховний процес у дошкільному закладі здійснюється відповідно  до Базового компоненту дошкільної освіти, програми «Дитина в дошкільні роки» та «Оберіг». Рішення про вибір програм обговорено й схвалено педагогічною радою закладу. Комплексна освітня програма зорієнтована на цінності та інтереси дитини, урахування вікових можливостей, на збереження дитячої субкультури, на ампліфікацію дитячого розвитку, взаємозв’язок усіх сторін життя малюка.

Наш педагогічний колектив розпочав роботу над вивченням інноваційних методів навчання в систему освіти та над сприянням розкриттю творчого потенціалу дитини через гру шляхом інтегрування в навчально-виховний процес LEGO-конструювання, а також активно впроваджує методику «Шість цеглинок».

На базі закладу відбувся тренінг для керівників щодо впровадження «Шість цеглинок» у навчально-виховному процесі.

Основною формою організаційної роботи навчальної діяльності дітей дошкільного віку у нашому дошкільному закладі залишаються заняття з різних видів діяльності.

У дошкільному закладі вихователі проводять заняття індивідуальної та групової  форми організації, тематичні, комплексні, комбіновані, інтегровані та підсумкові.

Сприяючи розвитку та реалізації творчих здібностей дошкільників у другій половині дня функціонує гурток «Петріківський дивоцвіт» під керівництвом Нор І.О. та гурток LEGO-конструювання під керівництвом вихователів. До спільної роботи залучалися батьки та педагоги.

Одним з пріоритетних напрямків керівника є забезпечення соціального захисту, збереження та зміцнення здоров’я дітей і працівників закладу. Раціон харчування збалансований згідно вимог організму дитини в білках, жирах, вуглеводах, мінералах та вітамінах на добу.

Харчування вихованців здійснюється відповідно до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах. Діти одержують 3-х разове харчування при 10,5 годинному перебуванні в ДНЗ. Продукти харчування, що постачаються в дитячий садок  мають сертифікати якості та відповідності.

У літній період діти забезпечені свіжими овочами та соками, що має позитивний результат в процесі оздоровлення дошкільників.

З 5 березня 2018р. послугу по приготуванню їжі здійснює «ТОВ Контракт Продрезерв 5». З боку завідувача та медичного працівника протягом року здійснювався систематичний контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних умов організації харчування. Відповідно до графіка проводились планові та оперативні перевірки щодо організації харчування, виходу страв та якістю приготування їжі. Готуючи страви, кухар суворо дотримувався технології приготування їжі, нормативного об’єму страв. Облаштування харчоблоку відповідає  санітарно-гігієнічним вимогам.

Вихователями  вівся постійний контроль за культурою харчування вихованців. Режим харчування здійснювався відповідно до режиму кожної вікової групи.

 Разом з вихователями тримаємо  на постійному контролі оплату за харчування дітей, борги по батьківській сплаті відсутні.16% дошкільнят отримують пільги на харчування.

Медичне обслуговування здійснює старша медична сестра Ласкова Т.В.

Відповідно до графіку, за наявності вакцин медсестрою надавалися направлення батькам вихованців для проведення щеплення дітям в умовах поліклініки, проводилися   огляди лікарями-спеціалістами дітей старшого віку, антропометричні виміри дітей, оформлення карток до школи. Усі діти мають рівень фізичного розвитку, що відповідає стандартам нашого  регіону.

Санітарно-освітня робота серед батьків проводиться через бюлетені, бесіди, консультації. Розроблено заходи спрямовані на адаптацію новоприбулих дітей, зниження захворюваності в осінній період, а також роз’яснювальної роботи серед батьків щодо ізоляції хворих дітей з дитячого колективу для швидшого їх одужання. Безпосередньо у групах проводиться консультативна робота з батьками щодо оздоровлення дітей вдома та в умовах дитячого садка. Кожен працівник закладу 2 рази на рік проходить обов’язковий медичний огляд, який фіксується в індивідуальних медичних книжках.

     Дошкільний навчальний заклад у повному обсязі забезпечений медичним обладнанням та медикаментами (за рахунок благодійної допомоги батьківської громадськості). В достатній кількості сертифіковані дезінфікуючі та миючі засоби для замочування посуду та іграшок, вологого прибирання.

      Для забезпечення зниження рівня захворюваності педагоги проводять щоденні прогулянки  на свіжому повітрі, заґартовуючі процедури: ходіння після денного сну доріжкою здоров’я, проводиться ранкова та гімнастика пробудження,  вживання кисневої пінки, проводиться фітотерапія – вживання цибулі, часнику, імбиру, лимону; спелеотерапії та систематично проводяться фізичні заняття та змагання.   

      У дошкільному закладі діє рада ДНЗ, як колегіальний орган педагогів та батьків. На засіданнях розглядалися питання освітньо-виховної роботи, поліпшення умов перебування дітей в садку, питання звернення за спонсорською допомогою до підприємств та організацій, звітування про залучені та витрачені благодійні внески.

      Адміністрацією та вихователями садка ведеться постійна планомірна робота по налагодженню співпраці з кожною сім’єю. Проводяться  “Дні відкритих дверей ”, батьківські збори, консультації, індивідуальні бесіди.   

     Варто відмітити, що  в річному плані ДНЗ планується робота по оптимізації взаємодії педагога з батьками та громадськістю, метою якої є забезпечення колективного підходу у роботі з батьками по формуванню особистості дитини.

     Матеріально-технічне забезпечення: На території закладу облаштовано 12 ігрових майданчиків; 2 спортивних поля; зона юних натуралістів та власна твердопаливна  котельня.

     У будівлі розміщено 12 групових кімнат; спортивна та музична зали, кабінет практичного психолога та спеціалістів, кабінети адміністрації, пральня, медичний блок,  харчоблок та рецепція.

Дошкільний навчальний заклад забезпечений автоматичною протипожежною сигналізацією, укомплектованими пожежними шафами, вогнегасниками, діелектричними килимами, евакуаційні виходи вільні, плани евакуації в наявності. Пожежний стенд  в процесі виготовлення, діелектричні рукавиці та ящик для піску придбані. Запит до технічного відділу департаменту гуманітарної політики ДМР  на перезарядження вогнегасників наданий, клопотання щодо техобслуговування АПС написано.

Питання господарської роботи є найскладнішим у роботі керівника, оскільки на його розв’язання потрібне фінансування.

Велика вдячність всім батькам, педагогічному колективу  хто бере участь у покращенні матеріально-технічної бази закладу та оснащенні навчально-виховного процесу. 

 • Протягом року було проведено частковий ремонт тротуарної  плитки, здійснена пайка мембранних швів покрівлі, проведені випробувальні роботи (за рахунок підрядної фірми).
 • Проведені зварювальні роботи теплопункту та паркану.
 • Оздоблені розписом внутрішні стіни закладу.
 • Проведено озеленення території.
 • Частково замінені ртутні лампи на енергозбережувальні.
 • Відремонтована електроплита та картоплеочисна машинка.
 • Замінені автоматичні пускачі на харчоблоці.
 • Монтовані закуплені інформаційні стенди.
 • Виготовлений контейнер для ігор з піском та полиця для контрольного блюда.

Оснащення освітньо-розвивального середовища за рахунок батьківської допомоги: методичні музична зала: музичні інструменти для дітей  та атрибути-788,00

-іграшки, посібники для психологічного кабінету та його оформлення -1960;

-тематичні банери (зимовий та весняний) - 7000 ;

-штучна ялинка з новорічними іграшками та гірляндами - 10380;

-колонки музичні мобільні- 2штХ950=1900;

Спортивний інвентар (палиці, обручі) та корзини для спортінвентарю (3шт) -204,00;

Принтер струйний-4320,00 та фарба -1190,00;

Підписка на періодичні видання –5100,00;

Логопедичні куточки-3920;

Миючі засоби -4878,20;

Вазони-852

 • Медичний блок-бокс для вакцини та хладогент- 395,00;
 • -бокси-75,00;
 • тонометр -390,15;
 • - швабри-150,00.
 • Пральня – підставки 2 шт. для сушки білизни – 1090, 00 та прищіпки;
 • Драбина -5011,00;
 • Дріль, катушка, фільтр -1109,00;
 • Катушка для шланга -378,00;
 • Набір «дощовий полив» -527,36;
 • Йорж для котла-316,00;
 • Ремкомлект для плити -118,00;
 • Дзеркала -7493,77.

Більш детальну інформацію розміщено на сайті закладу.

Завдяки оперативній допомозі депутата міської ради – Максюті Олегу Миколайовичу та його помічникам–Мусулезній Людмилі було ліквідовано аварійні ситуації. А також подаровані апарат для виготовлення кисневої пінки, яку малята вживали для зміцнення імунітету та ігрові басейни.

      Наші досягнення: дошкільний навчальний заклад посів ІІ місце у першому етапі обласного конкурсу «Мій рідний край – моя маленька Батьківщина» у номінації «Українська народна іграшка».

Дякую за увагу

та     тісну співпрацю.

Голосування відкрите.

За результатами таємного голосування роботу керівника оцінили на відмінно 65 слухача та 2 на добре.