Індустріальний район. Комунальний заклад освіти "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №1 комбінованого типу " Дніпровської міської ради "ВІНОЧОК"
 
.

Річний звіт про діяльність закладу освіти

ЗВІТ
завідувача КЗО «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 1 комбінованого типу» Дніпровської міської ради
«Віночок»
Завгородньої Аліни Василівни

перед педагогічним колективом та громадськістю
( 29 травня 2018 року)

Присутні: 67 осіб – працівники закладу, представники батьківської громадськості та депутати  міської ради Максюта О.М., Барановський С.М. та помічник депутата Мусулезна Л.О.

Мета: Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

Завдання звітування:

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.

2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

Даний звіт розроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 № 178, та  ґрунтується на «Положенні про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю».

Адміністрація та колектив «Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 1 комбінованого типу» в своїй діяльності   керуються:

 • Конституцією України,
 • законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства»,
 • Основами законодавства України про охорону здоров’я,
 • Положенням про дошкільний навчальний заклад,
 •  наказами та рекомендаціями Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України,
 • власним Статутом.
 • а також, відповідно Програми розвитку та річного плану роботи.

Діяльність дошкільного навчального закладу спрямована на реалізацію  наступних освітніх завдань:

1.забезпечення наступності в реалізації завдань духовного та патріотичного виховання між дошкільною і початковою ланками освіти;

2.забезпечення якості дошкільної освіти відповідно до чинного законодавства про дошкільну освіту, вимог Базового компонента дошкільної освіти;

3.впровадження інформаційних технологій для активізації самостійної роботи дітей;

4.активізація комунікативно-мовленнєвого розвитку дошкільників;

5.удосконалення системи наставництва серед досвідчених та молодих педагогів;

6.актуалізація питань безпеки життєдіяльності серед дітей та дорослих;

7.популяризація обов’язкової дошкільної освіти для дітей 5-річного віку через різні форми її здобуття;

8.вдосконалення рівня діагностичної та корекційної роботи з дітьми;

9.здійснення індивідуально-диференційного підходу на заняттях з фізкультури.

Основні завдання на 2017–2018 н.р.

1.Активізувати роботу щодо створення психо-емоційного комфорту, як умови ефективної соціалізації дітей дошкільного віку

2.Підвищити обізнаність педагогів та родини щодо формування мовленнєвої компетентності дитини.

3.Розпочати активне ознайомлення та використання LEGO-проекту  в рамках  програми «Сприяння освіті», як невідємного чинника у формуванні компетентнісної особистості.

Безпосереднє керівництво дошкільним закладом здійснюється завідувачем, згідно  Статуту ДНЗ.  Маю вищу педагогічну освіту(магістр),спеціаліст вищої категорії, педагогічний стаж – 18 років, стаж на керівній посаді – 1 рік 5 міс., педагогічне звання «Старший вихователь»

Дошкільний навчальний заклад розташований за адресою:м. Дніпро, Лівобережний №, проспект Миру, 51-А.  Проектна потужність закладу – 12 груп на 220 дітей.

В навчальному році функціонувало 12 вікових груп: 4 – раннього віку;6 – дошкільного віку; 2 – спеціалізованих груп.

 В 2017 – 2018 н. р. в закладі виховувалося 310 дітей  дошкільного віку.

Групи комплектуються залежно від умов роботи закладу та віковими ознаками.

Педагогічними кадрами та обслуговуючим персоналом дошкільний заклад укомплектований  згідно зі штатним розписом, праця педагогів упорядкована відповідно до нормативних норм, передбачених колективним договором. Педагогічний склад: вихователь-методист – 1; вихователів – 23;практичний психолог – 1; керівник  гуртка – 1; музичних керівників – 2; інструктор з фізкультури– 1; логопедів– 2; вчитель-логопед– 2;вчитель-дефектолог– 1.

Планомірна та систематична робота з кадрами відповідає високому рівню. Згідно з перспективним та річним планами  закладу педагоги проходили курсову перепідготовку – Гаврилюк А.В., Маслій Л.П., Завгородня А.В. Та Ігнатенко І.А.,  відвідували   методичні семінари, практикуми методоб’єднання міста та  району. Вихователі Якименко Т.О., Лавриненко М.О. та Колодій К.О. продовжують здобувати вищу освіту.

Аналіз якісного складу та освітнього рівня педагогічних працівників дошкільного закладу дозволяють зробити висновок про можливість проведення навчально-виховного процесу на  високому рівні.

Педагогічна діяльність здійснюється відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення. План роботи схвалено педагогічною радою закладу, погоджено з управлінням освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

Планування роботи КЗО "ДНЗ № 1" ДМР здійснювалося відповідно до Інструктивно-методичних рекомендацій «Про організацію освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2016-2017 навчальному році» (Додаток до листа МОН України від 16.06.2016 № 1/9-315).

Навчально-методичною роботою опікується вихователем-методистом Спектор Ольгою Вікторівною. Спеціаліст І категорії має вищу педагогічну освіту, педагогічний стаж – 9 років.

Для забезпечення системного підходу до реалізації завдань дошкільної освіти в ДНЗ функціонує методичний кабінет, який є науково-методичним осередком для педагогів та батьків. Протягом 2017-2018н.р. кабінет поповнився наочно-дидактичними посібниками, науковою, навчально-методичною літературою, аудіо-записами. Під керівництвом вихователя–методиста Спектор О.В. педагогічний колектив має змогу здійснювати переорієнтацію всього освітньо-виховного процесу з навчального на розвивальний. Вихователі користуються сучасними науковими розробками, авторськими методиками, розробками занять, свят та розваг, матеріалами з досвіду роботи кращих педагогів, періодичними педагогічними виданнями.

Навчально-виховний процес у дошкільному закладі здійснюється відповідно  до Базового компоненту дошкільної освіти, програми «Дитина в дошкільні роки» та «Оберіг». Рішення про вибір програм обговорено й схвалено педагогічною радою закладу. Комплексна освітня програма зорієнтована на цінності та інтереси дитини, урахування вікових можливостей, на збереження дитячої субкультури, на ампліфікацію дитячого розвитку, взаємозв’язок усіх сторін життя малюка.

Наш педагогічний колектив розпочав роботу над вивченням інноваційних методів навчання в систему освіти та над сприянням розкриттю творчого потенціалу дитини через гру шляхом інтегрування в навчально-виховний процес LEGO-конструювання, а також активно впроваджує методику «Шість цеглинок».

На базі закладу відбувся тренінг для керівників щодо впровадження «Шість цеглинок» у навчально-виховному процесі.

Основною формою організаційної роботи навчальної діяльності дітей дошкільного віку у нашому дошкільному закладі залишаються заняття з різних видів діяльності.

У дошкільному закладі вихователі проводять заняття індивідуальної та групової  форми організації, тематичні, комплексні, комбіновані, інтегровані та підсумкові.

Сприяючи розвитку та реалізації творчих здібностей дошкільників у другій половині дня функціонує гурток «Петріківський дивоцвіт» під керівництвом Нор І.О. та гурток LEGO-конструювання під керівництвом вихователів. До спільної роботи залучалися батьки та педагоги.

Одним з пріоритетних напрямків керівника є забезпечення соціального захисту, збереження та зміцнення здоров’я дітей і працівників закладу. Раціон харчування збалансований згідно вимог організму дитини в білках, жирах, вуглеводах, мінералах та вітамінах на добу.

Харчування вихованців здійснюється відповідно до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах. Діти одержують 3-х разове харчування при 10,5 годинному перебуванні в ДНЗ. Продукти харчування, що постачаються в дитячий садок  мають сертифікати якості та відповідності.

У літній період діти забезпечені свіжими овочами та соками, що має позитивний результат в процесі оздоровлення дошкільників.

З 5 березня 2018р. послугу по приготуванню їжі здійснює «ТОВ Контракт Продрезерв 5». З боку завідувача та медичного працівника протягом року здійснювався систематичний контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних умов організації харчування. Відповідно до графіка проводились планові та оперативні перевірки щодо організації харчування, виходу страв та якістю приготування їжі. Готуючи страви, кухар суворо дотримувався технології приготування їжі, нормативного об’єму страв. Облаштування харчоблоку відповідає  санітарно-гігієнічним вимогам.

Вихователями  вівся постійний контроль за культурою харчування вихованців. Режим харчування здійснювався відповідно до режиму кожної вікової групи.

 Разом з вихователями тримаємо  на постійному контролі оплату за харчування дітей, борги по батьківській сплаті відсутні.16% дошкільнят отримують пільги на харчування.

Медичне обслуговування здійснює старша медична сестра Ласкова Т.В.

Відповідно до графіку, за наявності вакцин медсестрою надавалися направлення батькам вихованців для проведення щеплення дітям в умовах поліклініки, проводилися   огляди лікарями-спеціалістами дітей старшого віку, антропометричні виміри дітей, оформлення карток до школи. Усі діти мають рівень фізичного розвитку, що відповідає стандартам нашого  регіону.

Санітарно-освітня робота серед батьків проводиться через бюлетені, бесіди, консультації. Розроблено заходи спрямовані на адаптацію новоприбулих дітей, зниження захворюваності в осінній період, а також роз’яснювальної роботи серед батьків щодо ізоляції хворих дітей з дитячого колективу для швидшого їх одужання. Безпосередньо у групах проводиться консультативна робота з батьками щодо оздоровлення дітей вдома та в умовах дитячого садка. Кожен працівник закладу 2 рази на рік проходить обов’язковий медичний огляд, який фіксується в індивідуальних медичних книжках.

     Дошкільний навчальний заклад у повному обсязі забезпечений медичним обладнанням та медикаментами (за рахунок благодійної допомоги батьківської громадськості). В достатній кількості сертифіковані дезінфікуючі та миючі засоби для замочування посуду та іграшок, вологого прибирання.

      Для забезпечення зниження рівня захворюваності педагоги проводять щоденні прогулянки  на свіжому повітрі, заґартовуючі процедури: ходіння після денного сну доріжкою здоров’я, проводиться ранкова та гімнастика пробудження,  вживання кисневої пінки, проводиться фітотерапія – вживання цибулі, часнику, імбиру, лимону; спелеотерапії та систематично проводяться фізичні заняття та змагання.   

      У дошкільному закладі діє рада ДНЗ, як колегіальний орган педагогів та батьків. На засіданнях розглядалися питання освітньо-виховної роботи, поліпшення умов перебування дітей в садку, питання звернення за спонсорською допомогою до підприємств та організацій, звітування про залучені та витрачені благодійні внески.

      Адміністрацією та вихователями садка ведеться постійна планомірна робота по налагодженню співпраці з кожною сім’єю. Проводяться  “Дні відкритих дверей ”, батьківські збори, консультації, індивідуальні бесіди.   

     Варто відмітити, що  в річному плані ДНЗ планується робота по оптимізації взаємодії педагога з батьками та громадськістю, метою якої є забезпечення колективного підходу у роботі з батьками по формуванню особистості дитини.

     Матеріально-технічне забезпечення: На території закладу облаштовано 12 ігрових майданчиків; 2 спортивних поля; зона юних натуралістів та власна твердопаливна  котельня.

     У будівлі розміщено 12 групових кімнат; спортивна та музична зали, кабінет практичного психолога та спеціалістів, кабінети адміністрації, пральня, медичний блок,  харчоблок та рецепція.

Дошкільний навчальний заклад забезпечений автоматичною протипожежною сигналізацією, укомплектованими пожежними шафами, вогнегасниками, діелектричними килимами, евакуаційні виходи вільні, плани евакуації в наявності. Пожежний стенд  в процесі виготовлення, діелектричні рукавиці та ящик для піску придбані. Запит до технічного відділу департаменту гуманітарної політики ДМР  на перезарядження вогнегасників наданий, клопотання щодо техобслуговування АПС написано.

Питання господарської роботи є найскладнішим у роботі керівника, оскільки на його розв’язання потрібне фінансування.

Велика вдячність всім батькам, педагогічному колективу  хто бере участь у покращенні матеріально-технічної бази закладу та оснащенні навчально-виховного процесу. 

 • Протягом року було проведено частковий ремонт тротуарної  плитки, здійснена пайка мембранних швів покрівлі, проведені випробувальні роботи (за рахунок підрядної фірми).
 • Проведені зварювальні роботи теплопункту та паркану.
 • Оздоблені розписом внутрішні стіни закладу.
 • Проведено озеленення території.
 • Частково замінені ртутні лампи на енергозбережувальні.
 • Відремонтована електроплита та картоплеочисна машинка.
 • Замінені автоматичні пускачі на харчоблоці.
 • Монтовані закуплені інформаційні стенди.
 • Виготовлений контейнер для ігор з піском та полиця для контрольного блюда.

Оснащення освітньо-розвивального середовища за рахунок батьківської допомоги: методичні музична зала: музичні інструменти для дітей  та атрибути-788,00

-іграшки, посібники для психологічного кабінету та його оформлення -1960;

-тематичні банери (зимовий та весняний) - 7000 ;

-штучна ялинка з новорічними іграшками та гірляндами - 10380;

-колонки музичні мобільні- 2штХ950=1900;

Спортивний інвентар (палиці, обручі) та корзини для спортінвентарю (3шт) -204,00;

Принтер струйний-4320,00 та фарба -1190,00;

Підписка на періодичні видання –5100,00;

Логопедичні куточки-3920;

Миючі засоби -4878,20;

Вазони-852

 • Медичний блок-бокс для вакцини та хладогент- 395,00;
 • -бокси-75,00;
 • тонометр -390,15;
 • - швабри-150,00.
 • Пральня – підставки 2 шт. для сушки білизни – 1090, 00 та прищіпки;
 • Драбина -5011,00;
 • Дріль, катушка, фільтр -1109,00;
 • Катушка для шланга -378,00;
 • Набір «дощовий полив» -527,36;
 • Йорж для котла-316,00;
 • Ремкомлект для плити -118,00;
 • Дзеркала -7493,77.

Більш детальну інформацію розміщено на сайті закладу.

Завдяки оперативній допомозі депутата міської ради – Максюті Олегу Миколайовичу та його помічникам–Мусулезній Людмилі було ліквідовано аварійні ситуації. А також подаровані апарат для виготовлення кисневої пінки, яку малята вживали для зміцнення імунітету та ігрові басейни.

      Наші досягнення: дошкільний навчальний заклад посів ІІ місце у першому етапі обласного конкурсу «Мій рідний край – моя маленька Батьківщина» у номінації «Українська народна іграшка».

Дякую за увагу

та     тісну співпрацю.

Голосування відкрите.

За результатами таємного голосування роботу керівника оцінили на відмінно 65 слухача та 2 на добре.